logo

De eerste levensvormen ontstonden uit chemische reacties, na miljoenen jaren slaagden deze er in zich voort te planten.
Van deze eerste simpele eencellige levensvormen kwamen langzaam meercellige voort, die dan verder evolueerden tot meer complexere levensvormen en dit in een steeds sneller tempo. Sommige vormen stierven uit, andere brachten steeds nieuwe vormen voort die uiteindelijk evolueerden tot de dieren en planten die we vandaag de dag kennen.

logo